کد دانشجو
رمز عبور
تصویر
تعویضتلفظ
 
کد تصویر
بازنشانی رمز
لیست کلاسهای بارگذاری شده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱
ساعت ۲۰:۰۰ شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۱۵۶ کاربرد رایانه در تعلیم و تربیت رضا مرادی ۱۲۰
۱۱۴۶ تربيت بدني و بازيهاي دبستان علی تقی زاده ۱۲۰
يكشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱
ساعت ۱۰:۰۰ يكشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۸۰۳۳
۸۰۳۵
طراحی الگوریتم
طراحی الگوریتم‌ها
سیدعبدالحمید اصفهانی ۱۲۰
ساعت ۱۴:۰۰ يكشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۱۴۵ تربيت بدني و بازيهاي دبستاني فاطمه محمدپور ۱۲۰
ساعت ۱۵:۰۰ يكشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۸۰۳۱
۸۰۳۲
ریاضی گسسته
ریاضی گسسته
حمید طاهری ۱۸۰
ساعت ۱۶:۰۰ يكشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۱۴۸ مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی مهدی حسنی ۱۲۰
ساعت ۱۸:۰۰ يكشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۱۵۲ پژوهش های کیفی علی کوهی نژاد ۱۲۰
۴۴۸۱۰۷۷ طراحي و چاپ پارچه امیر نظری ۱۲۰
ساعت ۱۹:۰۰ يكشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۷۹۳۱ روش تحقیق کمی و کیفی در آموزش زبان وحیده سادات واحدی ۱۲۰
ساعت ۲۰:۰۰ يكشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۱۵۴ نمونه گیری در پژوهش های تربیتی حمید طاهری ۱۲۰
۸۰۳۷ پژوهش های تجربی حسابداری محمود لاری دشت بیاض ۱۲۰
۱۱۶۱ پژوهش های آمیخته علی کوهی نژاد ۱۲۰
۱۰۲۵۲ برنامه نویسی مبتنی بر وب ابراهیم رمضانی ۱۲۰
دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱
ساعت ۱۶:۰۰ دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۴۸۱۰۷۶ زبان تخصصي امیر نظری ۱۲۰
ساعت ۱۸:۰۰ دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۸۰۶۶
۱۰۰۹۵
تئوری ها و مدیریت سرمایه گذاری
تصمیم گیری در مسایل مالی(ارشد)
محمود لاری دشت بیاض ۱۲۰
۴۴۸۱۰۸۴ مولاژ مریم مهترانی ۱۲۰
ساعت ۲۰:۰۰ دوشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۸۱۱۴ سنجش و ارزیابی زبان وحیده سادات واحدی ۱۲۰
۱۰۷۵ روش های آماری چند متغیری مجید پاکدامن ۱۸۰
سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
ساعت ۸:۰۰ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۵۵۷ محیط زیست محمد عبادی ۱۲۰
ساعت ۱۰:۰۰ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۸۰۳۳
۸۰۳۵
طراحی الگوریتم
طراحی الگوریتم‌ها
سیدعبدالحمید اصفهانی ۱۸۰
ساعت ۱۲:۰۰ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۷۸۱۵ اصول حسابداری۱ محمدرضا غلامزاده ۱۲۰
ساعت ۱۴:۰۰ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۸۱۴۴ روش تدریس و بررسی کتب هنردوره ابتدایی مجتبی معصومی مفرد ۲۴۰
۷۹۹۸
۸۰۰۶
حسابداری ابزار و عقود مالی اسلامی
حسابداری و ابزار و عقود مالی اسلامی
محمدحسین رخشانی ۱۲۰
ساعت ۱۶:۰۰ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۱۴۳ روشها و فنون تدریس ریاضیات دوره ابتدائی مهدی حسنی ۶۰
۱۰۱۲۴ كاربرد تئوري تصميم گيري سيدابوالفضل ميري ۱۲۰
۷۸۵۱
۷۸۵۲
مالی۲
مالی۲
محمدحسین رخشانی ۱۸۰
ساعت ۱۷:۰۰ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۱۴۴ روشها و فنون تدریس علوم اجتماعی دوره ابتدائی مهدی حسنی ۶۰
ساعت ۱۸:۰۰ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۱۴۷ فعالیتهای هنری و کاردستی کودکان دبستانی مجتبی معصومی مفرد ۱۲۰
۱۰۱۸۲ تئوری های حسابرسی مریم سیف زاده ۱۲۰
۴۴۸۱۰۸۱ كاربرد نرم افزار كامپيوتر در طراحي لباس مریم مهترانی ۱۲۰
ساعت ۲۰:۰۰ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۱۵۳ روشهای آماری در طرح های آزمایشی مجید پاکدامن ۱۲۰
۱۱۴۱ مکاتب فلسفی و آراء تربیتی اسدالله زنگویی ۱۲۰
چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
ساعت ۱۰:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۸۰۴۰ برنامه‌سازی پیشرفته سیدعبدالحمید اصفهانی ۱۸۰
ساعت ۱۰:۳۰ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۷۸۴۷
۷۸۴۶
مالی ۱
مالی ۱
احمد احمدی ۱۲۰
ساعت ۱۴:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۸۰۳۹ کارگاه کامپیوتر سیدعبدالحمید اصفهانی ۱۲۰
ساعت ۱۶:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۸۰۳۶ تیوری‌های مالی و سرمایه‌گذاری حبيب الله نخعي ۱۲۰
۴۴۸۱۰۷۹ الگو و دوخت لباس بچه امیر نظری ۱۲۰
ساعت ۱۷:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۸۰۷۹ بررسی آموزش زبان درایران قطب الدین جان نثار مقدم ۱۲۰
ساعت ۱۸:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۱۴۰
۱۱۵۱
روش تحقیق درآموزش و پرورش
پژوهش های کمی
مجید پاکدامن ۱۲۰
۱۰۱۱۴ بررسي موارد خاص در حسابداري مریم سیف زاده ۱۲۰
۸۱۵۶ آزمایشگاه مهندسی نرم افزار ابراهیم رمضانی ۱۲۰
۸۱۰۱ اخلاق و احکام کسب و کار عبدالله توسلي ۱۲۰
۴۴۸۱۱۰۸ طراحی لباس کودک امیر نظری ۱۲۰
ساعت ۱۹:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۸۰۸۰ فرهنگ و هویت در آموزش زبان قطب الدین جان نثار مقدم ۱۲۰
ساعت ۲۰:۰۰ چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۸۰۳۸ تئوری ها و و پژوهش ها در حسابداری مدیریت كريم نخعي ۱۲۰
۱۱۴۲ اصول برنامه‌ریزی آموزشی و درسی ابتدایی علی کوهی نژاد ۱۲۰
۸۱۰۲ مدیریت خرده فروشی وفروشگاه در تجارت الکترونیکی عبدالله توسلي ۱۲۰
پنجشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
ساعت ۷:۳۰ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۸۲۳۹
۱۱۶۰
کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل آماری و تحقیقات روانشناختی
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی
مجید پاکدامن ۱۵۰
ساعت ۸:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۷۹۳۲ تهیه وتدوین مطالب درسی وحیده سادات واحدی ۱۲۰
۷۸۷۵
۸۰۵۰
زبان تخصصی۲
زبان تخصصی۲
محمدحسین رخشانی ۱۲۰
ساعت ۱۰:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۷۹۳۳ سمینار مسایل اموزش زبان وحیده سادات واحدی ۱۲۰
۸۰۰۵
۷۸۶۶
۷۸۶۵
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
مدیریت سرمایه گذاری
مدیریت سرمایه گذاری
محمدحسین رخشانی ۱۲۰
ساعت ۱۱:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۱۱۲ تئوري حسابداري۲ محمدرضا رازدار ۱۲۰
ساعت ۱۲:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۱۱۱ بررسی کتب ریاضی دوره ابتدایی علی محمد رحمتی ۱۲۰
۸۲۵۵ انس با قرآن کریم حسن زحمتکار ۱۲۰
۷۷۸۹ انس با قرآن كريم ملیحه محمودی کورچشمه ۱۲۰
۸۰۶۲ مديريت مالي پيشرفته محمدرضا غلامزاده ۱۲۰
ساعت ۱۴:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۸۰۶۴
۸۲۴۵
حسابداری مدیریت
حسابداری مدیریت
احمد نظامی ۱۸۰
ساعت ۱۶:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۸۰۳۴ تئوری‌ها و پژوهش‌های حسابرسی احمد احمدی ۱۲۰
۸۰۶۳
۸۲۴۶
۸۱۵۲
تئوری حسابداری ۱
تیوری حسابداری ۱
تیوری‌های حسابداری
محمدرضا رازدار ۱۲۰
۲۰۰۳ خاك مسلح سیدمهدی نصرالهی ۱۲۰
۴۴۸۱۰۸۰ تكنولوژي دوخت ۲ مریم مهترانی ۱۲۰
ساعت ۱۸:۰۰ پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۱۲
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۸۰۶۵ حسابرسی پیشرفته محمدرضا رازدار ۱۲۰
۷۸۸۶ تغذیه و تغذیه درمانی پیمان مبینی ۱۲۰
۸۱۰۰ قوانین ومسایل حقوق تجارت وبازاریابی الکترونیکی عبدالله توسلي ۱۲۰
۷۸۶۲
۷۸۶۱
۷۸۶۰
۷۹۹۵
زبان تخصصی۱
زبان تخصصی۱
زبان تخصصی
زبان فنی
محمدحسین رخشانی ۱۲۰
۴۴۸۱۰۷۸ درجه بندي پوشاك ۲ مریم مهترانی ۱۲۰
جمعه ۱۳ خرداد ۱۴۰۱
ساعت ۱۶:۰۰ جمعه ۱۴۰۱/۰۳/۱۳
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۱۰۲۰۸ بهداشت دهان و دندان حمیده یوسف پور پهنایی ۱۲۰
۷۹۹۴ تنظيم و كنترل بودجه دولتي سيدابوالفضل ميري ۱۲۰
شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱
ساعت ۱۸:۰۰ شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
کد ارائه نام درس استاد زمان کلاس
۴۴۸۱۱۰۸ طراحی لباس کودک امیر نظری ۱۲۰
کلاسها تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ بارگذاری شده است.